Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny to jeden z zawodów w Polsce o kodzie: 3411

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny – liczba ofert pracy

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny średniomiesięczna liczba ofert pracy na to stanowisko wynosi: 91.1667.

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny – liczba bezrobotnych

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny średniomiesięczna liczba bezrobotnych na tym stanowisku wynosi: 176.0000.

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny – mwskaźniki

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny, wskaźnik dostępności ofert pracy to: 1.9305, wskaźnik długotrwałego bezrobocia to: 39.5939, a wskaźnik płynności bezrobotnych to: 0.8130.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *