Przejście graniczne znajduje się w miejscowościach Bezledy – Bagrationowsk.

Bezledy – Bagrationowsk – jaka granica?

Przejście drogowe Bezledy – Bagrationowsk znajduje się na granicy z państwem: Federacja Rosyjska i jest to Północno-wschodni i wschodni odcinek granicy państwowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *