Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w likwidacji w Warszawie [poprzednio: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie] i jest to jednostka – Działająca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *