Wszechnica Mazurska w likwidacji z siedzibą w Olecku [poprzednio: Wszechnica Mazurska w Olecku] i jest to jednostka – Działająca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *