dopłata do biletów jednorazowych w wysokości 0,60 złotego – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 95 – dopłata do biletów jednorazowych w wysokości 0,60 złotego dopłata do biletów jednorazowych w wysokości 0,60 złotego – sprzedaż Wartość sprzedaży 95 (dopłata do biletów jednorazowych w wysokości 0,60 złotego) wyniosła 57 złotych.

Ulgowe bilety imienne miesięczne Nasz Wrocław Kolej w cenie 0,50 złotego – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 11 – Ulgowe bilety imienne miesięczne Nasz Wrocław Kolej w cenie 0,50 złotego Ulgowe bilety imienne miesięczne Nasz Wrocław Kolej w cenie 0,50 złotego – sprzedaż Wartość sprzedaży 11 (Ulgowe bilety imienne miesięczne Nasz Wrocław Kolej w cenie 0,50 złotego) wyniosła 6 złotych.

Ulgowe bilety 4-miesięczne na wszystkie linie w cenie 200 złotych – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 170 – Ulgowe bilety 4-miesięczne na wszystkie linie w cenie 200 złotych Ulgowe bilety 4-miesięczne na wszystkie linie w cenie 200 złotych – sprzedaż Wartość sprzedaży 170 (Ulgowe bilety 4-miesięczne na wszystkie linie w cenie 200 złotych) wyniosła 34 000 złotych.

Ulgowe bilety imienne 180-dniowe na wszystkie linie w taryfie NASZ WROCŁAW w cenie 210 złotych – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 77 – Ulgowe bilety imienne 180-dniowe na wszystkie linie w taryfie NASZ WROCŁAW w cenie 210 złotych Ulgowe bilety imienne 180-dniowe na wszystkie linie w taryfie NASZ WROCŁAW w cenie 210 złotych – sprzedaż Wartość sprzedaży 77 (Ulgowe bilety imienne 180-dniowe na wszystkie …

Ulgowe bilety 48-godzinne w cenie 13 złotych – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 653 – Ulgowe bilety 48-godzinne w cenie 13 złotych Ulgowe bilety 48-godzinne w cenie 13 złotych – sprzedaż Wartość sprzedaży 653 (Ulgowe bilety 48-godzinne w cenie 13 złotych) wyniosła 8 489 złotych.

Ulgowe bilety 60-minutowe w cenie 2,60 złotych – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 21 439 – Ulgowe bilety 60-minutowe w cenie 2,60 złotych Ulgowe bilety 60-minutowe w cenie 2,60 złotych – sprzedaż Wartość sprzedaży 21 439 (Ulgowe bilety 60-minutowe w cenie 2,60 złotych) wyniosła 55 741 złotych.

Ulgowe bilety imienne 90-dniowe na wszystkie linie w taryfie NASZ WROCŁAW w cenie 120 złotych – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 117 – Ulgowe bilety imienne 90-dniowe na wszystkie linie w taryfie NASZ WROCŁAW w cenie 120 złotych Ulgowe bilety imienne 90-dniowe na wszystkie linie w taryfie NASZ WROCŁAW w cenie 120 złotych – sprzedaż Wartość sprzedaży 117 (Ulgowe bilety imienne 90-dniowe na wszystkie …

Ulgowe bilety imienne 7-dniowe na wszystkie linie w cenie 19 złotych – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 658 – Ulgowe bilety imienne 7-dniowe na wszystkie linie w cenie 19 złotych Ulgowe bilety imienne 7-dniowe na wszystkie linie w cenie 19 złotych – sprzedaż Wartość sprzedaży 658 (Ulgowe bilety imienne 7-dniowe na wszystkie linie w cenie 19 złotych) wyniosła 12 502 złotych.

Ulgowe bilety 90-minutowe w cenie 3,50 złotych – sprzedaż styczeń 2022 (WROCŁAW MPK)

MPK Wrocław w styczniu 2022 roku sprzedało 1 611 – Ulgowe bilety 90-minutowe w cenie 3,50 złotych Ulgowe bilety 90-minutowe w cenie 3,50 złotych – sprzedaż Wartość sprzedaży 1 611 (Ulgowe bilety 90-minutowe w cenie 3,50 złotych) wyniosła 5 639 złotych.